Fähre buchen auf faehren.net

Scandlines förbereder nästa färja för ett Norsepower-rotor-segel

Erfarenheterna från över ett år med rotor-segel på
hybridfärjan ”Copenhagen
är så goda att Scandlines har förberett systerfärjan ”Berlin” för att utrustas med ett Norsepower-rotor-segel. The
hybridfärjan ”Berlin
seglar också på
Rostock-Gedser-färjelinjen
men till skillnad från ”Köpenhamn” seglar den under tysk flagg.

När Scandlines bestämde sig för att installera ett Norsepower-rotor-segel på hybridfärjan ”Copenhagen” 2019 utgjorde tekniska data från tillverkaren Norsepower Oy Ltd, erfarenheter från några andra rederier samt egna undersökningar och beräkningar grunden. Norsepowers rotor-segel installerades i maj 2020. Scandlines har nu haft ungefär ett år på sig att samla in data om hur rotorseglet fungerar på ”Copenhagen” och vilken effekt det har på rutten mellan Rostock i söder och Gedser i norr.

Scandlines färja Köpenhamn med ett nytt rotorsegel när du lämnar hamnen i Rostock.

Scandlines färjahybriden Köpenhamn i utlösning på s i Rostocks havskanal mot Gedser.

”Vi hade förväntat oss att rotor-seglet på ”Copenhagen” skulle leda till en koldioxidbesparing på fyra till fem procent. Denna förväntan uppfylldes, så vi är nu redo för nästa steg och har därför också förberett systerfärjan ”Berlin” för ett segel”, säger Michael Guldmann Petersen, COO på Scandlines.

”Berlin” trafikerar också sträckan mellan Rostock och Gedser. Tack vare sitt perfekta läge uppfyller rutten villkoren för att seglet ska få bästa möjliga effekt på drivningen, nämligen att vinden träffar på i en rät vinkel.

”Vår väg över Östersjön går i nord-sydlig riktning och vinden kommer oftast från väst eller öst. Så vårt rotorsegel har optimala förutsättningar”, säger den nöjda driftschefen.

Andra gröna åtgärder som Scandlines vidtagit på vägen mot utsläppsfria färjor är inte lika synliga till omvärlden eftersom de ligger under vattenytan. Men ett rotor-segel som sträcker sig 30 meter upp i luften är ett mycket tydligt tecken på en grön vision.

”På det hela taget var intresset för rotorseglet stort – och till en början var passagerarna också mycket förvånade över ”skorstenen”. De flesta besättningsmedlemmar är nu mästare på att ge tekniska förklaringar som är lätta att förstå”, rapporterar Michael Guldmann Petersen.

Tuomas Riski, VD för Norsepower, säger: ”Vi är glada att Scandlines utökar användningen av vår rotor segelteknik efter att ha uppnått målet om minskade koldioxidutsläpp på sitt första fartyg, ”Copenhagen”. Vårt rotorsegel skulle kunna användas praktiskt på cirka 30 000 fartyg på världens nuvarande flotta och vi hoppas att detta växande förtroende för vindkraftsteknik är en ytterligare signal till rederier och operatörer.”

En av förberedelserna för rotorseglet är att bygga ett stålfundament på färjan som rotorseglet sedan ska stå på. Arbetet ägde rum när ”Berlin” hade sin planerade varvsvistelse i Remontowa i Polen i slutet av maj. Installationen av det egentliga rotorseglet är planerad till 2022.

Capt'n Ferry Avatar

Capt'n Ferry

Capt'n Ferry ist dein Spezialist für die Reise mit der Fähre - er bereiste bereits viele Flüsse & Meere auf der ganzen Welt und sammelte dort zahlreiche Erfahrungen auf den verschiedensten Fähren & Kreuzfahrtschiffen. Capt'n Ferry unterstützt dich bei deiner Reiseplanung mit Hilfe von Informationen über die einzelnen Fährverbindungen, Reedereien, Häfen, Regionen, Fährschiffe, News & Angebote, die hier auf faehren.net veröffentlich werden.

Du gillar kanske också...

Teile deine Gedanken & Erfahrungen mit uns!

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *